Rozenlaan 15A  3051 LH  Rotterdam  |   [email protected]

Algemene Voorwaarde

Algemene Voorwaarden voor Website in de IT-branche

1. Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website Digibuddy.nl en regelen de relatie tussen de gebruiker IT hulp behoevende en Digibuddy Wij. Door de website te gebruiken, stemt u in met deze algemene voorwaarden.

2. Intellectueel eigendom
Alle inhoud op de website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, grafische elementen, audio- en videobestanden, en software, zijn eigendom van Digibuddy of zijn licentiegevers en worden beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden of op enige andere wijze te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

3. Gebruiksvoorwaarden
a. U stemt ermee in om de website alleen te gebruiken voor legitieme doeleinden en in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving.
b. U stemt ermee in om geen acties te ondernemen die de werking, veiligheid of integriteit van de website kunnen verstoren, beschadigen of belemmeren.
c. U stemt ermee in om geen ongevraagde commerciële communicatie (spam) te verzenden via de website.
d. U bent verantwoordelijk voor het beschermen van uw gebruikersnaam, wachtwoord en andere vertrouwelijke informatie met betrekking tot uw account op de website. U stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen in geval van ongeoorloofd gebruik van uw account.

4. Privacybeleid
Ons privacybeleid beschrijft hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en beschermen. Door de website te gebruiken, stemt u in met ons privacybeleid.

5. Links naar andere websites
De website kan links bevatten naar websites van derden. We hebben geen controle over de inhoud van deze websites en zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies die voortvloeit uit het gebruik van deze websites. Het gebruik van externe websites is op eigen risico.

6. Beperking van aansprakelijkheid
a. We streven ernaar om ervoor te zorgen dat de informatie op de website nauwkeurig en actueel is. We kunnen echter niet garanderen dat de informatie volledig, nauwkeurig en up-to-date is. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies die voortvloeit uit het gebruik van de website of het vertrouwen op de inhoud ervan.
b. We zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de website, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, verlies van gegevens, bedrijfsonderbrekingen of enige andere commerciële schade of verlies.

7.  Op maat gebouwde computer

Bij aankoop van een zelf samengestelde computer is het niet mogelijk om geld geretourneerd te krijgen vanwege componenten die op maat zijn gemaakt, daarnaast zijn er dan al arbeidsuren in het bouwen van deze specifieke computer besteed.

8. Wijzigingen
We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden van kracht op het moment van publicatie op de website. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig deze voorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen.

9. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op deze algemene voorwaarden is het recht van Nederland van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Zuid-Holland.

10. De betaling dient meteen afgerekend te worden met de digibuddy die bij u op locatie aanwezig is. 

Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op telefonisch of per e-mail.

Call Now Button
×